Kontrola Jakości

Od 2000 roku OŻB posiada certyfikowany system zarządzania jakością ISO:9001. Dział kontroli jakości monitoruje na bieżąco parametry produkowanych wyrobów, wykonując ciągłe badania składu chemicznego i własności mechanicznych, a następnie opracowuje i analizuje statystycznie otrzymane wyniki. Wydział kontroli jakości wyposażono w:

  • mikroskopu do mikrostruktury „NIKON ECLIPSE MA100N”,
  • spektrometr emisyjny „SPECTROMAXx”,
  • analizator krzywej krzepnięcia „Quick-lab E4”,
  • maszynę do badań wytrzymałościowych
    „ITA Inspekt Table 250 KN”,
  • ramie pomiarowe FARO „FARO Quantum E 2.5m 7 axis”.

W 2000 roku Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz jako pierwsza wśród producentów wstawek hamulcowych uzyskała certyfikat ISO potwierdzający wysoką jakość wykonywanych odlewów. Posiadamy również certyfikat ciśnieniowy.

Proces produkcji podporządkowaliśmy procedurom jakościowym i kontrolnym. Badania obejmują zarówno skład chemiczny odlewów, jak ich wytrzymałość, twardość oraz metalografię. Używany przez nas system identyfikacji wyrobów pozwala określić czas powstania konkretnych serii odlewów z dokładnością do ośmiu godzin.

Dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu norm zdobyliśmy zaufanie polskich i zagranicznych kontrahentów. Uznając nasze klocki za wzorowe Główny Inspektorat Kolejnictwa dopuścił je do bezterminowej produkcji. Ich niezawodność docenili także partnerzy z innych krajów. Otrzymaliśmy homologację kolei niemieckich DB, francuskich SNCF, belgijskich SNCB, czeskich CD, a także kolei rosyjskich RŻD i ukraińskich UZ.